blogu' lu' castraveţ

Archive for the ‘Cărți’ Category

#12 Mircea Cărtărescu – Solenoid

without comments

 • … cel care taie nodul pe când toți ceilalți încearcă să-l dezlege.
 • Un oracol a prezis că neînțelegerile din Frigia vor lua sfârșit, când regele va urca cu carul până la templul lui Zeus. Gordius, un simplu țăran, a fost ales rege al Frigiei și, drept mulțumire, a urcat cu carul la templu închinându-l lui Zeus. Oiștea carului însă era legată de jug cu un nod atât de complicat, încât nimeni nu-l putea desface. Oracolele au prezis că cel ce va reuși să desfaca Nodul gordian va deveni stăpânul Asiei. Mai târziu, Alexandru Macedon ar fi taiat nodul cu sabia, împlinind prezicerile și punând stăpânire pe partea de vest a Asiei.
 • Dar există și o a patra alegere, față de care întreaga literatură are consistența volatilă a pufului de păpădie
 • Căutam prostește, căutam în locuri în care nu e nimic de găsit, ca paiangenii ce-și țes plasa în săli de baie în care nici o muscă, nic un țânâar nu poate pătrunde.
 • În vis nimic nu e magic, magic e doar visul însuși.
 • Situs inversus totalis – extrem de rara condiția în care un om are toate organele corpului inversate față de axa de simetrie.
 • NU apucasem să tușesc odată, că se și-nfățișa doctorul. Deși-mbrăcat în alb, el a fost omul negru al copilăriei mele până când a fost înlocuit de dentist.
 • Munca l-a făcut pe om maimuță.
 • În capitalism există exploatarea omului de către om. În comunism e invers.
 • La un an după publicarea “O investigație a legilor gândirii, pe care sunt fundate teoriile matematice ale logicii și probabilităților”, la vârsta de 39 de ani, Boole, se căsătorește cu o femeie la fel de dăruită în felul ei, Mary Everest. Unchiul ei era colonelul George Everest, cel care coordonase Marea cadastrare trigonometrică a Indiei de nord de Nepal și dăduse numele celui mai înalt munte de pe planetă.
 • De-asta oamenii și-au spus lucrurile importante prin cărți, căci orice carte presupune-o absență, dintr-o parte sau cealaltă: când e scrisă, lipsește cititorul. Când e citită, lipsește scriitorul. Dispar astfel greața și abjecția de-a pune față-n față judecătorul și condamnatul.
 • Nicolae Minovici se spânzurase astfel de sute de ori în cele două decenii, în adâncul stranoi al Morgii, dar numai în ultimii cinci ani ajunsese-n Nirvana. Abia atunci publicase principala sa operă, Studiu asupra spânzurării.
 • Manuscrisul lui Voynich (numit așa după Wilfrid Michael Voynich, cunoscut și ca manuscrisul de la Vila Mondragon) este un manuscris cifrat misterios, încă nedescifrat, despre care nu se cunoaște nici autorul și nici data apariției.
  Are forma unei cărți ilustrate cu 232 pagini. Textul este scris cu litere și cuvinte neidentificate, fără greșeli, tăieturi sau corecturi. Desenele în schimb sunt executate cu mai puțină strădanie. Ele reprezintă plante, oameni, animale și teme astronomice. Plantele de exemplu nu au putut nici ele să fie identificate.
  Alte manuscrise bizare: “Codex seraphinianus”, “The Resurrectionist: The Lost Work of Dr. Spencer Black”.
 • Sticla lui Klein
 • Nu ne spun adevărul, nici despre naştere, nici despre moarte, pentru că nu trebuie să-i vedem cum sunt cu adevărat: umbre trecătoare pe lume. Păzesc cu sfinţenie secretul fiindcă nu trebuie să aflăm că noi suntem yeii, că mintea noatră e de cristal, pe când a lor miroase a noroi şi a frică.
 • Mai multe fete, pline de admiraţie pentru colegul lor atât de special, încercaseră să-i ceară prietenia, dar el le respinsese, cum părea că respinge, elastic, ca polii asemănători ai uni magnet, tot ce era în jurul săi.
 • Nicolae Vaschide – psiholog și psihiatru român, care și-a desfășurat activitatea de cercetare în Franța. Colaborator al lui A. Binet, Ed. Toulouse și H. Pieron, Vaschide a adus o contribuție prețioasă în domeniul psihologiei experimentale, studiind diverse procese senzoriale, somnul și visele, atenția, funcțiunea psihofizică a mâinii.
 • Lumea reală, concretă, tangibilă ar fi fost tot ce este, singurul vis permis nouă, şi pentru că singurul, incapabil să se recunoască pe sine drept vis. Ne îndoim de ea pentru că visăm.
 • “Tinere, ştii tu oare cum e-nsurat? Să-ţi spun eu, care ştiu: ceva mai rău ca spânyurat! Nu mult mai rău: doar ceva-ceva…”
 • SIGNA TE SIGNA TEMERE ME TANGIS ET ANGIS(palindrom) – “Fă-ți cruce, fă-ți cruce, mă atingi și mă chinui în zadar”
 • “De ce mi s-a dat, ca tuturor semenilor mei, o minte de zeu, dacă odată cu ea am primit un trup de sarcopt?”
 • Substanţa durerii + cea mai limpede şi mai intensă substanţă din lume.
 • Religiile sunt, şi trebuie să fie, contemplarea năucă a degetului lui Dumnezeu, în neputiinţa de a înţelege că nu degetul e mesajul, că el doar arată ceva.
 • O foaie trebuie îndoită doar de 50 de ori ca grosimea ei să ajungă de la pământ la lună.
 • Suntem copii cosmosului, trăind o nanosecundă pe un fir de praf din adâncul infinit al nopţii.

Bibliografie:

 • Федор Достоевский – Неточка Незванова
 • Frantz Kafka – Jurnalul
 • Ethel Lilian Voynich – Tăunul
 • Gabriel García Márquez – Un veac de singurătate
 • Charles Howard Hinton – A new Era of Thought
 • Charles Howard Hinton – On the Education of The Imagination
 • Dagmar Rotluft – Impudica Moarte
 • Hinterland
 • Jean Ray – Malpertuis
 • Andre Pieyre – Muzeul negru
 • Gérard de Nerval – Poeme
 • Rainer Maria Rilke – The Notebooks of Malte Laurids Brigge
 • Guy de Maupassant – Le Horla
 • Contele de Lautréamont – Cânturile lui Maldoror
 • Scrierile judecătorului Daniel Paul Schreber
 • Operele lui Max Blecher
 • Poezia lui Konstantinos Kavafis
 • Theresa Breslin – Stăpânul viselor

Written by kirpi4

December 5th, 2017 at 12:05 am

Posted in Cărți

Tagged with

#11 Николай В. Кононов – Автор, ножницы, бумага. Как быстро писать впечатляющие тексты

without comments

Николай В. Кононов – журналист и писатель. Работал репортером в газетах «Известия».

 • Автор – далеко не всегда эксперт. Это рассказчик.
 • История должна быть сфокусирована
 • Сформулировать тему в двух простых предложениях.
 • Базовая установка у исследователя такая: все люди действуют исходя из своей выгоды и врут в диапазоне от «все выдумал» до «что-то приукрасил, о чем-то умолчал». Более того, у целой группы свидетелей могут возникнуть придуманные воспоминания – отсылаю к известной статье Маши Гессен «Невечная память» в журнале «Сноб», где упоминались типичные случаи коллективных искажений.
 • Врут все. Отправляясь на сбор фактов, не верьте никому.
 • Ларри Кинг – Как разговаривать с кем угодно, когда угодно и где угодно
 • Старайтесь, чтобы на один абзац у вас приходилась одна, максимум две цифры.
 • Есть детали, есть подробности, но это не одно и то же.
 • У героя есть осознанная цель, к которой он движется, и неосознанная, которая движет им самим.
 • «Человек в конечном итоге есть сумма его поступков, а не намерений», – писал Иосиф Бродский.
 • Пушкин писал: «Точность и краткость – вот первые достоинства прозы. Истинный вкус состоит не в безотчетном отвержении такого-то слова, такого-то оборота, но в чувстве соразмерности и сообразности»
 • Героиню не стоит называть обворожительной, сногсшибательной и так далее. Это оценочные прилагательные. Лучше опишите ее.
 • Великий писатель Юрий Коваль говорил, что писать надо так, чтобы каждое слово хотелось поцеловать.
 • После этого можно объявить ему (человеку о котором пишете), что если он не хочет поговорить с вами, вы все равно о нем напишете, и, увы, это будет поэма без героя, без его точки зрения и голоса (из чего следует, что возможны искажения и недружелюбные трактовки событий).
 • Интонация – критерий самостоятельности автора, цельности, уникальности. По первым нескольким фразам вас должны опознать. Интонация – результат ежедневной работы над ходом мысли и формулировками: сначала в уме, затем на бумаге. 2. Интонация – отражение вашего взгляда на мир. Зрение автора, выбор объектов и способа описания глубоко субъективны и говорят о его личности. Многим читателям интереснее личность рассказчика, чем герой и коллизии, происходящие с ним.
 • Учиться формулировать текст в уме и переносить формулировки на бумагу (или экран компьютера).
 • Не ждать, пока вас посетит муза, а садиться и писать, нарабатывая опыт и навыки.
 • Я требую от авторов: будьте безумны. Если вы не одержимы своей темой, историей, героем, его миссией, выйдет что-то теплохладное.
 • Соблюсти правило «каждое новое предложение – это поворот сюжета» (для коротких сочинений).
 • На этапе саморедактуры важно изучить текст глазами читателя. Отрешиться от текста окончательно, будто это писали не вы, а какой-то совсем другой, незнакомый вам человек.
 • Важно понимать, что половина успеха – когда люди прочли и кликнули на заголовок. Вторая половина – когда прочли первый абзац и втянулись.

Bibliografie

 • Аркадий Мильчин – Как надо и как не надо издавать книги
 • Нора Галь – Слово живое и мертвое (“библия переводчика” n.a)
 • William Strunk Jr. – The Elements of Style
 • Малкольм Гладуэлл – Переломный момент
 • Юрий Коваль – Самая легкая лодка в мире
 • Ларри Кинг – Как разговаривать с кем угодно, когда угодно и где угодно
 • Роберт Макки – История на миллион долларов. Мастер-класс для сценаристов, писателей и не только

Written by kirpi4

November 19th, 2017 at 12:21 pm

Posted in Cărți

Tagged with

#10 Niccolo Machiavelli – Государь

without comments

 • “nihim illi seerat ad regnandum praeter regnum” – для царствования ему недоставало лишь царства (лат.)
 • Швейцарцы лучше всех вооружены и более всех свободны.
 • Государь не должен иметь ни других помыслов, ни других забот, ни другого дела, кроме войны, военных установлений и военной науки, ибо война есть единственная обязанность, которую правитель не может возложить на другого.
 • Гораздо легче приобрести дружбу тех, кто был доволен прежней властью и потому враждебно встретил нового государя, нежели сохранить дружбу тех, кто был недоволен прежней властью и потому содействовал перевороту.
 • Нет другого способа оградить себя от лести, как внушив людям, что, если они выскажут тебе всю правду, ты не будешь на них в обиде, но когда каждый сможет говорить тебе правду, тебе перестанут оказывать должное почтение.

Written by kirpi4

August 29th, 2017 at 10:23 pm

Posted in Cărți

Tagged with ,

#9 Stephen Hawking – Scurta istorie a timpului

with one comment

 • Laplace a sugerat că ar trebui să existe un set de legi ştiinţifice care ne-ar permite să prezicem orice s-ar întâmpla în univers, numai dacă am cunoaşte starea completă a universului la un moment dat.
 • orizontul evenimentului este traiectoria în spaţiu-timp a luminii care încearcă să iasă din gaura neagră, şi că nimic nu se poate deplasa mai repede decât lumina.
 • PSR 1913+16 (PSR înseamnă “pulsar”, un tip special de stea neutronică, ce emite impulsuri regulate de unde radio). Acest sistem conţine două stele neutronice care se mişcă pe orbită una în jurul celeilalte, şi energia pe care o pierd prin emisia de unde gravitaţionale le face să se deplaseze pe spirală una către cealaltă.
 • Energia totală a universului este exact zero
 • Сâmpul gravitaţional are energie negativă. În cazul unui univers care este aproximativ uniform în spaţiu, se poate arăta că această energie gravitaţională negativă anulează exact energia pozitivă reprezentată de materie. Astfel, energia totală a universului este zero.
 • Universul ar fi trebuit să înceapă într-o stare omogenă, ordonată şi ar fi devenit neomogen şi dezordonat pe măsură ce timpul trecea. Aceasta ar explica existenţa sensului termodinamic al timpului.
 • Principiul antropic, poate fi parafrazat astfel: “Vedem universul aşa cum este deoarece existăm.”
 • Principiul antropic slab afirmă că într-un univers care este mare sau infinit în spaţiu şi/sau timp, condiţiile necesare pentru dezvoltarea vieţii inteligente s-ar întâlni numai în anumite regiuni limitate în spaţiu şi timp. Fiinţele inteligente din aceste regiuni nu ar trebui deci să fie surprinse dacă ar observa că poziţia lor în univers satisface condiţiile necesare pentru existenţa lor. Este cam ca o persoană bogată care trăieşte într-o vecinătate prosperă fără să vadă sărăcia.
 • Principiul antropic tare: există multe universuri diferite sau multe regiuni diferite ale unui singur univers, fiecare cu propria configuraţie iniţială şi, poate, cu propriul set de legi ale ştiinţei. În majoritatea acestor universuri, condiţiile nu ar fi corespunzătoare pentru dezvoltarea organismelor complicate; numai în puţine universuri care sunt ca al nostru s-ar dezvolta fiinţe inteligente şi ar pune întrebarea: “De ce este universul aşa cum îl vedem?” Atunci răspunsul este simplu: Dacă ar fi fost altfel, noi nu am fi fost aici!
 • Legile ştiinţei nu fac distincţie între direcţiile înainte şi înapoi ale timpului. Totuşi, există cel puţin trei sensuri ale timpului care diferenţiază trecutul de viitor. Ele sunt sensul termodinamic, direcţia timpului în care dezordinea creşte; sensul psihologic, direcţia timpului în care ne amintim trecutul şi nu viitorul; şi sensul cosmologic, direcţia timpului în care universul se extinde, nu se contractă.
 • În timp ce aţi citit cartea, aţi transformat cel puţin o mie de calorii de energie ordonată, sub formă de hrană, în energie dezordonată, sub formă de căldură pe care aţi cedat-o aerului din jur prin conversaţie şi transpiraţie. Aceasta va mări dezordinea universului cu circa douăzeci de milioane de milioane de milioane de ori mai mult decât creşterea ordinii din creierul dumneavoastră şi aceasta dacă vă amintiţi totul din această carte. În capitolul următor voi încerca să măresc şi mai mult ordinea acestei zone explicând modul în care se încearcă combinarea teoriilor parţiale pe care le-am descris, astfel încât să formeze o teorie unificată care ar acoperi totul în univers.
 • Condiţia “fără limită”: Ideea că universul este finit dar nu are limită (în timpul imaginar).

Terminologie

 • Big Bang: Singularitatea de la începutul universului. Big Crunch: Singularitatea de la sfârşitul universului.
 • Cuantă: Unitate indivizibilă în care undele pot fi emise sau absorbite.
 • Deplasarea spre roşu: Modificarea spre roşu datorită efectului Doppler, a luminii provenite de la o stea care se depărtează de noi.
 • Gaură neagră primordială: O gaură neagră creată în universul foarte timpuriu.
 • Limita Chandrasekhar: Masa maximă posibi1ă a unei ste1e reci stabile, peste care aceasta trebuie să sufere un colaps formând o gaură neagră.
 • Orizontul evenimentului: Limita unei găuri negre.
 • Principiul cuantic al lui Planck: Ideea că lumina (sau orice alte unde clasice) poate fi emisă sau absorbită numai în cuante discrete; a căror energie este proporţională cu frecvenţa lor.
 • Principiul de incertitudine: Nu se poate cunoaşte niciodată exact atât poziţia cât şi viteza unei particule; cu cât se cunoaşte una dintre ele mai precis, cu atât mai puţin precis se poate cunoaşte cealaltă.
 • Singularitate: Un punct în spaţiu-timp la care curbura spaţiu-timpului devine infinită.
 • Singularitate nudă: O singularitate a spaţiu-timpului care nu este înconjurată de o gaură neagră.
 • Stea neutronică: O stea rece, susţinută de respingerea între neutroni datorată principiului de excluziune.

Written by kirpi4

August 29th, 2017 at 10:20 pm

Posted in Cărți

Tagged with ,

#8 Haruki Murakami – 1Q84

with one comment

 • Să râd pe cât pot de netrebnicii ăştia linguşitori, adunaţi ca într-un muşuroi, care se pupă-n fund unul pe altul şi îşi ling rănile în timp ce, de fapt, îşi pun beţe în roate reciproc.
 • Riscurile sunt condimentele vieţii.
 • Papa Hemingway cel jovial. Celor veniţi aici nici nu părea să le pese că, la sfârşitul vieţii sale, scriitorul devenise alcoolic şi se sinucisese cu o puşcă de vânătoare.
 • “Orice artă şi orice investigaţie, ca şi orice acţiune şi orice decizie, par să tindă spre un anume bine; de aceea, pe bună dreptate s-a afirmat că binele este cel spre care aspiră toate.” © Aristotel – Etica Nicomahică.
 • “Sufletul omului e compus din raţiune, voinţă şi pasiuni.” © Platon.
 • “Scriitorul nu dezleagă probleme, ci le ridică.” © Anton Cehov
 • Creierul uman a crescut de aproape patru ori în decursul a două milioane cinci sute de mii de ani. Din punct de vedere al greutăţii, nu ocupă decât două procente din masa totală a corpului, dar consumă patruzeci la sută din energie.
 • “Dacă în povestire apare un pistol, e musai să se tragă cu el.” © Anton Cehov
 • “Nimic nu e mai scump ca răzbunarea şi mai lipsit de folos.” © Winston Churchill (a spus-o ca să justifice deficitul bugetar al Marii Britanii. Fără niciun substrat moral.)
 • “Nimeni nu e mai uşor de tras pe sfoară decât cineva care are convingerea că face ceva corect.”
 • Celebrul brici al lui Occam
 • Existenţa sarcinii se stabileşte în funcţie de prezenţa hormonului hCG (gonadotropina corionică umană) în urină.
 • “Dar odată ce se naşte conştiinţa de sine, nu mai poţi trăi decât ca un purtător al moralei.” © Wittgenstein
 • Însă acela nu e Dumnezeul lor, ci al meu. Mi-am sacrificat propria viaţă, carnea mi-a fost spintecată, pielea sfâşiată, sângele băut, unghiile smulse, timpul şi dorinţele şi amintirile mi-au fost furate, şi aşa L-am găsit. Nu e un Dumnezeu cu formă şi chip. Nu poartă straie albe şi nu are părul lung. Acest Dumnezeu nu are o dogmă, o Biblie sau vreo poruncă. Nu recompensează şi nu pedepseşte. Nu dă şi nu ia. Nu există un rai la care să te înalţi şi niciun iad în care să te cobori. Că e cald sau rece, Dumnezeu doar există şi atât.
 • Lumea reală e locul în care sângerezi dacă te înţepi cu acul, răspunse Tengo.
 • Tu degeaba o faci, că nu te duce nicăieri. Mai bine gândeşte-te la ce o să fie.
 • Ceasul bătea tăcut timpul, iar calendarul din perete arăta că se apropia ultima lună din an.
 • Toate plăcerile se aseamănă între ele, dar fiecare durere e în felul ei. Lev Tolstoi
 • “Vocatus atque non vocatus, Deus aderit”. („Chemat sau nu, Dumnezeu va fi prezent.”)
 • “Dacă murim azi, nu vom mai muri şi mâine.” © Shakespeare
 • Odată ce a trecut, timpul nu poate fi dat înapoi, iar dacă moartea aduce vreo rezolvare, atunci e vorba de o rezolvare care îl priveşte doar pe răposat.

Bibliografie:

 • Konjaku monogatari – colecţie anonimă de povestiri, datând din secolul XII.
 • Anton Cehov – Insula Sahalin
 • Kaizan Nakazato – Daibosatsu tōge (roman care cuprinde 41 de volume)
 • James George Frazer – Creanga de aur (5 volume) (este, inainte de toate, o carte clasica, de capatai, pentru oricine vrea sa inceapa sa studieze gandirea magica si bazele mitologiei. Intr-o lucrare de dimensiuni medii, Frazer a reusit sa adune atat notiuni incipiente si fundamentale ale gandirii religioase universale, cat si concretizarea acestor manifestari in rituri si ritualuri.)
 • Marcel Proust – În căutarea timpului pierdut
 • Isak Dinesen – Din inima Africii

Muzica:

 • Haydn – concert pentru violoncel
 • Leoš Janáček – Sinfonietta (dirijată de Seiji Ōzawa)
 • Sibelius – concert pentru vioară
 • Richard Wagner – Amurgul zeilor
 • John Dowland – Lachrimae

Rețetă:

 • Puse apă la fiert într-o oală mare. Până clocoti apa, curăţă fasolea şi o frecă puţin cu sare pe tocător. Apoi o trânti în oală.
  Tengo mărunţi nişte ghimbir cu un cuţit, apoi tăie ţelină şi ciuperci. Tocă şi câteva frunze de coriandru. Curăţă creveţii şi îi spălă la robinet. Îi alinie apoi pe un şervet de hârtie, ca pe nişte soldaţi. După ce fierse fasolea, o lăsă într-o strecurătoare să se răcească. Apoi încinse o tigaie, turnă nişte ulei de susan şi îl întinse uniform. Căli la foc mic ghimbirul tocat.
  Puse în tigaie ţelina şi ciupercile şi dădu focul mai mare. Agita tigaia şi amestecă în ea temeinic cu o paletă de bambus. Presără pe deasupra sare şi piper. Când legumele începură să se pătrundă, adăugă şi creveţii pe care îi lăsase la scurs. Puse încă o dată sare şi piper. Vărsă deasupra un păhărel de sake şi stropi cu sos de soia. La sfârşit adăugă coriandrul tocat.

Filmografie:

 • Afacerea Thomas Crown
 • Ultimul ţărm (filmul acela despre cum arăta lumea după un război nuclear)

Dictionar:

 • PIDÓSNIC, -Ă, pidosnici, -ce, adj., s. m. I. Adj. (Pop.) Care este ieșit din comun, contrar așteptărilor (în sens negativ); care se comportă ciudat, sucit, care face totul pe dos. II. S. m. Numele a două specii de plante erbacee cu frunze lucioase, verzi-albăstrii și cu flori galbene (Cerinthe minor și glabra). – Pe dos + suf. -nic.
 • Rigor mortis (lat.), (rigiditate postmortală sau redoare cadaverică), este denumirea consacrată pe plan mondial în domeniul medicinii și, în special, al medicinii legale, pentru rigiditatea cadaverică, adică fenomenul de înțepenire progresivă a mușchilor, care survine la câteva ore după deces, datorită modificărilor chimice la nivelul țesuturilor musculare, ca rezultat al coagulării proteinelor din mușchi.

Written by kirpi4

July 2nd, 2017 at 11:59 am

Posted in Cărți,Filme,Muzica

Tagged with

Cărți citite în 2016

without comments

Written by kirpi4

December 31st, 2016 at 12:37 pm

Posted in Cărți

Tagged with

#7 Haruki Murakami – În căutarea oii fantastice

with one comment

 • Picturile lui Giorgio de Chirico

Giorgio de Chirico

 • “Până şi zeii se dau bătuţi în faţa plictiselii” © Friedrich Nietzsche

Written by kirpi4

November 30th, 2016 at 11:09 am

Posted in Cărți,Pictură

Tagged with

#6 Bogdan Ficeac – Tehnici de manipulare

with 2 comments

 • Cel care ţi-a făcut odată o favoare, este mult mai disponibil să te ajute din nou decât acela care îţi este obligat.
 • În termenii psihologiei sociale, dezumanizarea înseamnă actul de a percepe victimele ca fiinţe nonumane. Dezumanizarea slăbeşte sentimentul de respingere instinctivă a violenţei şi facilitează escalada actelor de agresiune, sub diversele lor forme.
 • Prea puţini însă, raportând la nivelul întregii ţări, sunt cei care pun în discuţie bazele doctrinei comuniste. Chiar şi după ani de zile de la colapsul sistemului. Şi asta pentru că timp de aproape o jumătate de secol, probleme fundamentale, din punct de vedere filozofic, erau total ignorate în numele “adevărului absolut” propovăduit de ideologii comunismului. Este acel egalitarism idilic, reprezentat de principiul “de la fiecare după capacităţi, fiecăruia după nevoi”, benefic pentru dezvoltarea umanităţii? Sau doar permanenta competiţie poate genera progresul? Iată întrebări pe care Ştiinţa sacră nu le admitea. Ea postula principiul egalităţii perfecte, fără a-l discuta.
 • De Halloween, americanii se deghizează în fantome, monştri, vampiri şi alte figuri de groază. Sărbătoarea provine dintr-un vechi obicei celt, care urmărea îmbunarea spiritelor celor morţi.
 • Read the rest of this entry »

Written by kirpi4

November 7th, 2016 at 11:36 pm

Posted in Cărți

Tagged with

Directivele de bază ale KGB pentru ţările din lagărul sovietic Moscova, 2.6.1947 (Strict secret) K-AA/CC 113. Indicaţie NK/003/47

with one comment

Documentul, reprodus după revista Literatură şi artă, Chişinău, 7 iunie 1990, citat şi de istoricul Gh. Buzatu în lucrarea sa Războiul mondial al spionilor, a fost descoperit în camera de lucru a lui Boleslav Bierut, fostul preşedinte al Poloniei comuniste (1944-l956). Pregătit la Moscova, cu caracter strict secret, în birourile înalte ale NKVD (KGB), acest document conţine directive exprese pentru toate filialele Comitetului de Stat pentru Securitate din statele-satelit ale URSS. În cele patruzeci şi cinci de puncte ale “Testamentului roşu” kremlinez sunt cuprinse acele acţiuni ce aveau să fie întreprinse de cea mai malefică şi întinsă reţea de spionaj din lume, din toate timpurile, cu consecinţe tragice pentru toate popoarele din sfera Puterii sovietice. Deşi documentul era destinat, cum se vede, filialei din Varşovia, aflat, nu se putea altfel, în seiful şefului partidului şi statului polonez, fireşte, agent şi executant impus de KGB, el a fost pus în practică în tot lagărul socialist. Şi nu numai. Directivele au fost transmise destinatarilor pe 2 iunie 1947, cu menţiunea “Strict secret”, sub codul K-AA/CC 113. Indicaţie NK/003/47. E posibil ca, dincolo de directivele de bază, aceleaşi pentru toate filialele NKVD (KGB) din fostele ţări comuniste, pentru fiecare dintre ele să existe câte o variantă. După “nevoile” Moscovei şi după “pericolele” care existau în fiecare dintre aceste ţări din orbita URSS. Dar, judecând efectele dezastruoase pe care le-a avut ocupaţia sovietică asupra acestor ţări, se poate acredita ideea că “directivele” au fost urmărite şi aplicate întocmai. Consecinţele se văd şi astăzi.
Read the rest of this entry »

Written by kirpi4

November 7th, 2016 at 11:19 pm

Posted in Cărți

Tagged with ,

#5 Антон Кротов – Практика вольных путешествий

with one comment

 • Перед путешествием по ж.д. ознакомьтесь с классификацией поездов по их номерам (NN 1-9098)
 • Bibiografie

  • http://www.avp.travel.ru/
  • Антон Кротов – 134 ответа на 134 вопроса обо всём
  • Антон Кротов – АвтоSTOPом по России
  • Антон Кротов – Вольная энциклопедия

  Written by kirpi4

  November 7th, 2016 at 10:56 pm

  Posted in Cărți,Rucsac