blogu' lu' castraveţ

Cărți citite în 2017

without comments

Written by kirpi4

December 31st, 2017 at 11:08 pm

Posted in Cărți

Tagged with

#12 Mircea Cărtărescu – Solenoid

without comments

 • … cel care taie nodul pe când toți ceilalți încearcă să-l dezlege.
 • Un oracol a prezis că neînțelegerile din Frigia vor lua sfârșit, când regele va urca cu carul până la templul lui Zeus. Gordius, un simplu țăran, a fost ales rege al Frigiei și, drept mulțumire, a urcat cu carul la templu închinându-l lui Zeus. Oiștea carului însă era legată de jug cu un nod atât de complicat, încât nimeni nu-l putea desface. Oracolele au prezis că cel ce va reuși să desfaca Nodul gordian va deveni stăpânul Asiei. Mai târziu, Alexandru Macedon ar fi taiat nodul cu sabia, împlinind prezicerile și punând stăpânire pe partea de vest a Asiei.
 • Dar există și o a patra alegere, față de care întreaga literatură are consistența volatilă a pufului de păpădie
 • Căutam prostește, căutam în locuri în care nu e nimic de găsit, ca paiangenii ce-și țes plasa în săli de baie în care nici o muscă, nic un țânâar nu poate pătrunde.
 • În vis nimic nu e magic, magic e doar visul însuși.
 • Situs inversus totalis – extrem de rara condiția în care un om are toate organele corpului inversate față de axa de simetrie.
 • NU apucasem să tușesc odată, că se și-nfățișa doctorul. Deși-mbrăcat în alb, el a fost omul negru al copilăriei mele până când a fost înlocuit de dentist.
 • Munca l-a făcut pe om maimuță.
 • În capitalism există exploatarea omului de către om. În comunism e invers.
 • La un an după publicarea “O investigație a legilor gândirii, pe care sunt fundate teoriile matematice ale logicii și probabilităților”, la vârsta de 39 de ani, Boole, se căsătorește cu o femeie la fel de dăruită în felul ei, Mary Everest. Unchiul ei era colonelul George Everest, cel care coordonase Marea cadastrare trigonometrică a Indiei de nord de Nepal și dăduse numele celui mai înalt munte de pe planetă.
 • De-asta oamenii și-au spus lucrurile importante prin cărți, căci orice carte presupune-o absență, dintr-o parte sau cealaltă: când e scrisă, lipsește cititorul. Când e citită, lipsește scriitorul. Dispar astfel greața și abjecția de-a pune față-n față judecătorul și condamnatul.
 • Nicolae Minovici se spânzurase astfel de sute de ori în cele două decenii, în adâncul stranoi al Morgii, dar numai în ultimii cinci ani ajunsese-n Nirvana. Abia atunci publicase principala sa operă, Studiu asupra spânzurării.
 • Manuscrisul lui Voynich (numit așa după Wilfrid Michael Voynich, cunoscut și ca manuscrisul de la Vila Mondragon) este un manuscris cifrat misterios, încă nedescifrat, despre care nu se cunoaște nici autorul și nici data apariției.
  Are forma unei cărți ilustrate cu 232 pagini. Textul este scris cu litere și cuvinte neidentificate, fără greșeli, tăieturi sau corecturi. Desenele în schimb sunt executate cu mai puțină strădanie. Ele reprezintă plante, oameni, animale și teme astronomice. Plantele de exemplu nu au putut nici ele să fie identificate.
  Alte manuscrise bizare: “Codex seraphinianus”, “The Resurrectionist: The Lost Work of Dr. Spencer Black”.
 • Sticla lui Klein
 • Nu ne spun adevărul, nici despre naştere, nici despre moarte, pentru că nu trebuie să-i vedem cum sunt cu adevărat: umbre trecătoare pe lume. Păzesc cu sfinţenie secretul fiindcă nu trebuie să aflăm că noi suntem yeii, că mintea noatră e de cristal, pe când a lor miroase a noroi şi a frică.
 • Mai multe fete, pline de admiraţie pentru colegul lor atât de special, încercaseră să-i ceară prietenia, dar el le respinsese, cum părea că respinge, elastic, ca polii asemănători ai uni magnet, tot ce era în jurul săi.
 • Nicolae Vaschide – psiholog și psihiatru român, care și-a desfășurat activitatea de cercetare în Franța. Colaborator al lui A. Binet, Ed. Toulouse și H. Pieron, Vaschide a adus o contribuție prețioasă în domeniul psihologiei experimentale, studiind diverse procese senzoriale, somnul și visele, atenția, funcțiunea psihofizică a mâinii.
 • Lumea reală, concretă, tangibilă ar fi fost tot ce este, singurul vis permis nouă, şi pentru că singurul, incapabil să se recunoască pe sine drept vis. Ne îndoim de ea pentru că visăm.
 • “Tinere, ştii tu oare cum e-nsurat? Să-ţi spun eu, care ştiu: ceva mai rău ca spânyurat! Nu mult mai rău: doar ceva-ceva…”
 • SIGNA TE SIGNA TEMERE ME TANGIS ET ANGIS(palindrom) – “Fă-ți cruce, fă-ți cruce, mă atingi și mă chinui în zadar”
 • “De ce mi s-a dat, ca tuturor semenilor mei, o minte de zeu, dacă odată cu ea am primit un trup de sarcopt?”
 • Substanţa durerii + cea mai limpede şi mai intensă substanţă din lume.
 • Religiile sunt, şi trebuie să fie, contemplarea năucă a degetului lui Dumnezeu, în neputiinţa de a înţelege că nu degetul e mesajul, că el doar arată ceva.
 • O foaie trebuie îndoită doar de 50 de ori ca grosimea ei să ajungă de la pământ la lună.
 • Suntem copii cosmosului, trăind o nanosecundă pe un fir de praf din adâncul infinit al nopţii.

Bibliografie:

 • Федор Достоевский – Неточка Незванова
 • Frantz Kafka – Jurnalul
 • Ethel Lilian Voynich – Tăunul
 • Gabriel García Márquez – Un veac de singurătate
 • Charles Howard Hinton – A new Era of Thought
 • Charles Howard Hinton – On the Education of The Imagination
 • Dagmar Rotluft – Impudica Moarte
 • Hinterland
 • Jean Ray – Malpertuis
 • Andre Pieyre – Muzeul negru
 • Gérard de Nerval – Poeme
 • Rainer Maria Rilke – The Notebooks of Malte Laurids Brigge
 • Guy de Maupassant – Le Horla
 • Contele de Lautréamont – Cânturile lui Maldoror
 • Scrierile judecătorului Daniel Paul Schreber
 • Operele lui Max Blecher
 • Poezia lui Konstantinos Kavafis
 • Theresa Breslin – Stăpânul viselor

Written by kirpi4

December 5th, 2017 at 12:05 am

Posted in Cărți

Tagged with

#11 Николай В. Кононов – Автор, ножницы, бумага. Как быстро писать впечатляющие тексты

without comments

Николай В. Кононов – журналист и писатель. Работал репортером в газетах «Известия».

 • Автор – далеко не всегда эксперт. Это рассказчик.
 • История должна быть сфокусирована
 • Сформулировать тему в двух простых предложениях.
 • Базовая установка у исследователя такая: все люди действуют исходя из своей выгоды и врут в диапазоне от «все выдумал» до «что-то приукрасил, о чем-то умолчал». Более того, у целой группы свидетелей могут возникнуть придуманные воспоминания – отсылаю к известной статье Маши Гессен «Невечная память» в журнале «Сноб», где упоминались типичные случаи коллективных искажений.
 • Врут все. Отправляясь на сбор фактов, не верьте никому.
 • Ларри Кинг – Как разговаривать с кем угодно, когда угодно и где угодно
 • Старайтесь, чтобы на один абзац у вас приходилась одна, максимум две цифры.
 • Есть детали, есть подробности, но это не одно и то же.
 • У героя есть осознанная цель, к которой он движется, и неосознанная, которая движет им самим.
 • «Человек в конечном итоге есть сумма его поступков, а не намерений», – писал Иосиф Бродский.
 • Пушкин писал: «Точность и краткость – вот первые достоинства прозы. Истинный вкус состоит не в безотчетном отвержении такого-то слова, такого-то оборота, но в чувстве соразмерности и сообразности»
 • Героиню не стоит называть обворожительной, сногсшибательной и так далее. Это оценочные прилагательные. Лучше опишите ее.
 • Великий писатель Юрий Коваль говорил, что писать надо так, чтобы каждое слово хотелось поцеловать.
 • После этого можно объявить ему (человеку о котором пишете), что если он не хочет поговорить с вами, вы все равно о нем напишете, и, увы, это будет поэма без героя, без его точки зрения и голоса (из чего следует, что возможны искажения и недружелюбные трактовки событий).
 • Интонация – критерий самостоятельности автора, цельности, уникальности. По первым нескольким фразам вас должны опознать. Интонация – результат ежедневной работы над ходом мысли и формулировками: сначала в уме, затем на бумаге. 2. Интонация – отражение вашего взгляда на мир. Зрение автора, выбор объектов и способа описания глубоко субъективны и говорят о его личности. Многим читателям интереснее личность рассказчика, чем герой и коллизии, происходящие с ним.
 • Учиться формулировать текст в уме и переносить формулировки на бумагу (или экран компьютера).
 • Не ждать, пока вас посетит муза, а садиться и писать, нарабатывая опыт и навыки.
 • Я требую от авторов: будьте безумны. Если вы не одержимы своей темой, историей, героем, его миссией, выйдет что-то теплохладное.
 • Соблюсти правило «каждое новое предложение – это поворот сюжета» (для коротких сочинений).
 • На этапе саморедактуры важно изучить текст глазами читателя. Отрешиться от текста окончательно, будто это писали не вы, а какой-то совсем другой, незнакомый вам человек.
 • Важно понимать, что половина успеха – когда люди прочли и кликнули на заголовок. Вторая половина – когда прочли первый абзац и втянулись.

Bibliografie

 • Аркадий Мильчин – Как надо и как не надо издавать книги
 • Нора Галь – Слово живое и мертвое (“библия переводчика” n.a)
 • William Strunk Jr. – The Elements of Style
 • Малкольм Гладуэлл – Переломный момент
 • Юрий Коваль – Самая легкая лодка в мире
 • Ларри Кинг – Как разговаривать с кем угодно, когда угодно и где угодно
 • Роберт Макки – История на миллион долларов. Мастер-класс для сценаристов, писателей и не только

Written by kirpi4

November 19th, 2017 at 12:21 pm

Posted in Cărți

Tagged with

#10 Niccolo Machiavelli – Государь

without comments

 • “nihim illi seerat ad regnandum praeter regnum” – для царствования ему недоставало лишь царства (лат.)
 • Швейцарцы лучше всех вооружены и более всех свободны.
 • Государь не должен иметь ни других помыслов, ни других забот, ни другого дела, кроме войны, военных установлений и военной науки, ибо война есть единственная обязанность, которую правитель не может возложить на другого.
 • Гораздо легче приобрести дружбу тех, кто был доволен прежней властью и потому враждебно встретил нового государя, нежели сохранить дружбу тех, кто был недоволен прежней властью и потому содействовал перевороту.
 • Нет другого способа оградить себя от лести, как внушив людям, что, если они выскажут тебе всю правду, ты не будешь на них в обиде, но когда каждый сможет говорить тебе правду, тебе перестанут оказывать должное почтение.

Written by kirpi4

August 29th, 2017 at 10:23 pm

Posted in Cărți

Tagged with ,

#9 Stephen Hawking – Scurta istorie a timpului

with one comment

 • Laplace a sugerat că ar trebui să existe un set de legi ştiinţifice care ne-ar permite să prezicem orice s-ar întâmpla în univers, numai dacă am cunoaşte starea completă a universului la un moment dat.
 • orizontul evenimentului este traiectoria în spaţiu-timp a luminii care încearcă să iasă din gaura neagră, şi că nimic nu se poate deplasa mai repede decât lumina.
 • PSR 1913+16 (PSR înseamnă “pulsar”, un tip special de stea neutronică, ce emite impulsuri regulate de unde radio). Acest sistem conţine două stele neutronice care se mişcă pe orbită una în jurul celeilalte, şi energia pe care o pierd prin emisia de unde gravitaţionale le face să se deplaseze pe spirală una către cealaltă.
 • Energia totală a universului este exact zero
 • Сâmpul gravitaţional are energie negativă. În cazul unui univers care este aproximativ uniform în spaţiu, se poate arăta că această energie gravitaţională negativă anulează exact energia pozitivă reprezentată de materie. Astfel, energia totală a universului este zero.
 • Universul ar fi trebuit să înceapă într-o stare omogenă, ordonată şi ar fi devenit neomogen şi dezordonat pe măsură ce timpul trecea. Aceasta ar explica existenţa sensului termodinamic al timpului.
 • Principiul antropic, poate fi parafrazat astfel: “Vedem universul aşa cum este deoarece existăm.”
 • Principiul antropic slab afirmă că într-un univers care este mare sau infinit în spaţiu şi/sau timp, condiţiile necesare pentru dezvoltarea vieţii inteligente s-ar întâlni numai în anumite regiuni limitate în spaţiu şi timp. Fiinţele inteligente din aceste regiuni nu ar trebui deci să fie surprinse dacă ar observa că poziţia lor în univers satisface condiţiile necesare pentru existenţa lor. Este cam ca o persoană bogată care trăieşte într-o vecinătate prosperă fără să vadă sărăcia.
 • Principiul antropic tare: există multe universuri diferite sau multe regiuni diferite ale unui singur univers, fiecare cu propria configuraţie iniţială şi, poate, cu propriul set de legi ale ştiinţei. În majoritatea acestor universuri, condiţiile nu ar fi corespunzătoare pentru dezvoltarea organismelor complicate; numai în puţine universuri care sunt ca al nostru s-ar dezvolta fiinţe inteligente şi ar pune întrebarea: “De ce este universul aşa cum îl vedem?” Atunci răspunsul este simplu: Dacă ar fi fost altfel, noi nu am fi fost aici!
 • Legile ştiinţei nu fac distincţie între direcţiile înainte şi înapoi ale timpului. Totuşi, există cel puţin trei sensuri ale timpului care diferenţiază trecutul de viitor. Ele sunt sensul termodinamic, direcţia timpului în care dezordinea creşte; sensul psihologic, direcţia timpului în care ne amintim trecutul şi nu viitorul; şi sensul cosmologic, direcţia timpului în care universul se extinde, nu se contractă.
 • În timp ce aţi citit cartea, aţi transformat cel puţin o mie de calorii de energie ordonată, sub formă de hrană, în energie dezordonată, sub formă de căldură pe care aţi cedat-o aerului din jur prin conversaţie şi transpiraţie. Aceasta va mări dezordinea universului cu circa douăzeci de milioane de milioane de milioane de ori mai mult decât creşterea ordinii din creierul dumneavoastră şi aceasta dacă vă amintiţi totul din această carte. În capitolul următor voi încerca să măresc şi mai mult ordinea acestei zone explicând modul în care se încearcă combinarea teoriilor parţiale pe care le-am descris, astfel încât să formeze o teorie unificată care ar acoperi totul în univers.
 • Condiţia “fără limită”: Ideea că universul este finit dar nu are limită (în timpul imaginar).

Terminologie

 • Big Bang: Singularitatea de la începutul universului. Big Crunch: Singularitatea de la sfârşitul universului.
 • Cuantă: Unitate indivizibilă în care undele pot fi emise sau absorbite.
 • Deplasarea spre roşu: Modificarea spre roşu datorită efectului Doppler, a luminii provenite de la o stea care se depărtează de noi.
 • Gaură neagră primordială: O gaură neagră creată în universul foarte timpuriu.
 • Limita Chandrasekhar: Masa maximă posibi1ă a unei ste1e reci stabile, peste care aceasta trebuie să sufere un colaps formând o gaură neagră.
 • Orizontul evenimentului: Limita unei găuri negre.
 • Principiul cuantic al lui Planck: Ideea că lumina (sau orice alte unde clasice) poate fi emisă sau absorbită numai în cuante discrete; a căror energie este proporţională cu frecvenţa lor.
 • Principiul de incertitudine: Nu se poate cunoaşte niciodată exact atât poziţia cât şi viteza unei particule; cu cât se cunoaşte una dintre ele mai precis, cu atât mai puţin precis se poate cunoaşte cealaltă.
 • Singularitate: Un punct în spaţiu-timp la care curbura spaţiu-timpului devine infinită.
 • Singularitate nudă: O singularitate a spaţiu-timpului care nu este înconjurată de o gaură neagră.
 • Stea neutronică: O stea rece, susţinută de respingerea între neutroni datorată principiului de excluziune.

Written by kirpi4

August 29th, 2017 at 10:20 pm

Posted in Cărți

Tagged with ,

#8 Haruki Murakami – 1Q84

with one comment

 • Să râd pe cât pot de netrebnicii ăştia linguşitori, adunaţi ca într-un muşuroi, care se pupă-n fund unul pe altul şi îşi ling rănile în timp ce, de fapt, îşi pun beţe în roate reciproc.
 • Riscurile sunt condimentele vieţii.
 • Papa Hemingway cel jovial. Celor veniţi aici nici nu părea să le pese că, la sfârşitul vieţii sale, scriitorul devenise alcoolic şi se sinucisese cu o puşcă de vânătoare.
 • “Orice artă şi orice investigaţie, ca şi orice acţiune şi orice decizie, par să tindă spre un anume bine; de aceea, pe bună dreptate s-a afirmat că binele este cel spre care aspiră toate.” © Aristotel – Etica Nicomahică.
 • “Sufletul omului e compus din raţiune, voinţă şi pasiuni.” © Platon.
 • “Scriitorul nu dezleagă probleme, ci le ridică.” © Anton Cehov
 • Creierul uman a crescut de aproape patru ori în decursul a două milioane cinci sute de mii de ani. Din punct de vedere al greutăţii, nu ocupă decât două procente din masa totală a corpului, dar consumă patruzeci la sută din energie.
 • “Dacă în povestire apare un pistol, e musai să se tragă cu el.” © Anton Cehov
 • “Nimic nu e mai scump ca răzbunarea şi mai lipsit de folos.” © Winston Churchill (a spus-o ca să justifice deficitul bugetar al Marii Britanii. Fără niciun substrat moral.)
 • “Nimeni nu e mai uşor de tras pe sfoară decât cineva care are convingerea că face ceva corect.”
 • Celebrul brici al lui Occam
 • Existenţa sarcinii se stabileşte în funcţie de prezenţa hormonului hCG (gonadotropina corionică umană) în urină.
 • “Dar odată ce se naşte conştiinţa de sine, nu mai poţi trăi decât ca un purtător al moralei.” © Wittgenstein
 • Însă acela nu e Dumnezeul lor, ci al meu. Mi-am sacrificat propria viaţă, carnea mi-a fost spintecată, pielea sfâşiată, sângele băut, unghiile smulse, timpul şi dorinţele şi amintirile mi-au fost furate, şi aşa L-am găsit. Nu e un Dumnezeu cu formă şi chip. Nu poartă straie albe şi nu are părul lung. Acest Dumnezeu nu are o dogmă, o Biblie sau vreo poruncă. Nu recompensează şi nu pedepseşte. Nu dă şi nu ia. Nu există un rai la care să te înalţi şi niciun iad în care să te cobori. Că e cald sau rece, Dumnezeu doar există şi atât.
 • Lumea reală e locul în care sângerezi dacă te înţepi cu acul, răspunse Tengo.
 • Tu degeaba o faci, că nu te duce nicăieri. Mai bine gândeşte-te la ce o să fie.
 • Ceasul bătea tăcut timpul, iar calendarul din perete arăta că se apropia ultima lună din an.
 • Toate plăcerile se aseamănă între ele, dar fiecare durere e în felul ei. Lev Tolstoi
 • “Vocatus atque non vocatus, Deus aderit”. („Chemat sau nu, Dumnezeu va fi prezent.”)
 • “Dacă murim azi, nu vom mai muri şi mâine.” © Shakespeare
 • Odată ce a trecut, timpul nu poate fi dat înapoi, iar dacă moartea aduce vreo rezolvare, atunci e vorba de o rezolvare care îl priveşte doar pe răposat.

Bibliografie:

 • Konjaku monogatari – colecţie anonimă de povestiri, datând din secolul XII.
 • Anton Cehov – Insula Sahalin
 • Kaizan Nakazato – Daibosatsu tōge (roman care cuprinde 41 de volume)
 • James George Frazer – Creanga de aur (5 volume) (este, inainte de toate, o carte clasica, de capatai, pentru oricine vrea sa inceapa sa studieze gandirea magica si bazele mitologiei. Intr-o lucrare de dimensiuni medii, Frazer a reusit sa adune atat notiuni incipiente si fundamentale ale gandirii religioase universale, cat si concretizarea acestor manifestari in rituri si ritualuri.)
 • Marcel Proust – În căutarea timpului pierdut
 • Isak Dinesen – Din inima Africii

Muzica:

 • Haydn – concert pentru violoncel
 • Leoš Janáček – Sinfonietta (dirijată de Seiji Ōzawa)
 • Sibelius – concert pentru vioară
 • Richard Wagner – Amurgul zeilor
 • John Dowland – Lachrimae

Rețetă:

 • Puse apă la fiert într-o oală mare. Până clocoti apa, curăţă fasolea şi o frecă puţin cu sare pe tocător. Apoi o trânti în oală.
  Tengo mărunţi nişte ghimbir cu un cuţit, apoi tăie ţelină şi ciuperci. Tocă şi câteva frunze de coriandru. Curăţă creveţii şi îi spălă la robinet. Îi alinie apoi pe un şervet de hârtie, ca pe nişte soldaţi. După ce fierse fasolea, o lăsă într-o strecurătoare să se răcească. Apoi încinse o tigaie, turnă nişte ulei de susan şi îl întinse uniform. Căli la foc mic ghimbirul tocat.
  Puse în tigaie ţelina şi ciupercile şi dădu focul mai mare. Agita tigaia şi amestecă în ea temeinic cu o paletă de bambus. Presără pe deasupra sare şi piper. Când legumele începură să se pătrundă, adăugă şi creveţii pe care îi lăsase la scurs. Puse încă o dată sare şi piper. Vărsă deasupra un păhărel de sake şi stropi cu sos de soia. La sfârşit adăugă coriandrul tocat.

Filmografie:

 • Afacerea Thomas Crown
 • Ultimul ţărm (filmul acela despre cum arăta lumea după un război nuclear)

Dictionar:

 • PIDÓSNIC, -Ă, pidosnici, -ce, adj., s. m. I. Adj. (Pop.) Care este ieșit din comun, contrar așteptărilor (în sens negativ); care se comportă ciudat, sucit, care face totul pe dos. II. S. m. Numele a două specii de plante erbacee cu frunze lucioase, verzi-albăstrii și cu flori galbene (Cerinthe minor și glabra). – Pe dos + suf. -nic.
 • Rigor mortis (lat.), (rigiditate postmortală sau redoare cadaverică), este denumirea consacrată pe plan mondial în domeniul medicinii și, în special, al medicinii legale, pentru rigiditatea cadaverică, adică fenomenul de înțepenire progresivă a mușchilor, care survine la câteva ore după deces, datorită modificărilor chimice la nivelul țesuturilor musculare, ca rezultat al coagulării proteinelor din mușchi.

Written by kirpi4

July 2nd, 2017 at 11:59 am

Posted in Cărți,Filme,Muzica

Tagged with

Cărți citite în 2016

without comments

Written by kirpi4

December 31st, 2016 at 12:37 pm

Posted in Cărți

Tagged with

23 decembrie 2017

without comments

Written by kirpi4

December 23rd, 2016 at 8:30 pm

Posted in Uncategorized

Desene pe autopilot #1

without comments

Iată cam așa desene generează subconștientul, în timp ce creierul este ocupat cu vorbitul la telefon, iar mâna nu mai este stâpânită de creier: e suficient un pix la îndemână.

Seria se va completa.

Written by kirpi4

December 16th, 2016 at 4:35 pm

Posted in Creaţie

Tagged with

Poșta electronică: ghid de utilizare

without comments

Una dintre problemele majore cu care se poate ciocni un estet om organizat, este modalitatea perfectării corespondenței realizate prin intermediul poștei electronice. Public aici un set de reguli (acumulate cu sârguință, timp de câțiva ani buni de experiență), care ar trebui respectate pentru a menține o corespondență “sănătoasă” cu alți destinatari.

 1. Corespondența trebuie să fie discretă și decentă. Nimeni nu vă poate garanta că la un moment dat corespondența între două persoane nu va deveni publică. Respectiv, nimic bun nu aveți de câștigat dacă o să utilizați un limbaj necenzurat. Plus la asta, corespondență în orice moment poate fi prezentată în calitate de probă într-un proces judiciar sau într-o banală investigație corporativă. De aceea se recomandă să evitați orice exprimare care v-ar putea discredita în viitor sau vă poate prezenta într-o lumină proastă în fața unor persoane implicate sau menționate în mesajele respective. Plus la astă, respectarea acestei regulш vă va permite, în caz de necesitată să copiați mesajul integral, sau să-l tipăriți pe suport hărtie pentru a fi prezentat la o ședință sau pentru a fi transmis în calitate de comandă unui grup de lucru, fără a avea dubii asupra faptului că în corespondență ar putea fi prezente detalii ne necesare sau ne formale. În acest scop, evitați expresiile familiare, glumele sau alt context ne oficial. de asemenea, veți scuti alt interlocutor de a vă redacta mesajul, în cazul transportării acestuia în afara poștei, pentru aceleași scopuri de serviciu.
 2. Nu economisiți timp pe verificarea ortografică și stilistică a mesajelor pe care le trimiteți. O atitudine corectă, din p.d.v. gramatical, în fiecare mesaj, vă cizelează zi de zi exprimarea, vă dezvoltă vocabularul, vă învață a vă exprima corect și fluent, în scris. Altfel spus, această atitudine cizelează atât pe cel care scrie, cât și îl motivează să facă la fel pe cel de la care urmează să primiți răspuns. Ori, fiecare mesaj reprezintă o lecție gratuită pentru toți participanții la corespondență. În altă ordine de idei, mesajul dvs va fi clar pentru toți care îl vor citi, nu va mai exista loc pentru neînțelegeri, sau interpretări greșite.
 3. Completați mesajul de la coadă spre început. Și trebuie să începeți cu attachment-ul. În primul rând pentru că, atunci când începeți a vă formula gândul și până îl terminați, s-ar putea să uitați că aveți de anexat un fișier. În al doilea rând, faptul că trebuie să anexați ceva la mesaj, vă poate sustrage atenția din șirul firesc al gândurilor, în timp ce formați mesajul scrisorii. În al treilea rând, absența attachment-ului în primul mesaj, poate genera mesaje inutile, pierdere de timp și gunoi suplimentar, iar în cazul mesajelor de solicitare a anexei care a fost omisa, puteți obține două (cel puțin două) scrisori rupte ca și context una de alta. În al patrulea rând, atunci când veți înțelege că ați omis attachment-ul s-ar putea să nu-l mai aveți la îndemână: de aici rezultă iar pierderea de timp.
 4. Anexele la email trebuie să fie verificate preventiv (ca să nu trimiteți ceva greșit sau compromițător, de exemplu să trimiteți lista clienților unui concurent de-al companiei dvs). Regula este valabilă chiar și în cazul când anexa vine de la altcineva din compania dvs, nu aveți nici o tangență cu conținutul acesteia, iar anexa trebuie transmisă mai departe. Anexa trebuie să fie într-un format compatibil cu majoritatea clienților de poștă, și să prezinte interes minim pentru serviciile de antivirus (în loc de EXE-uri, anexați arhive cu parolă – majoritatea sistemelor respinge EXE-urile). Formatele cele mai utilizate într-o corespondență de afaceri sunt DOC, XLS, TXT, PDF. Excepții fac anexele ce se referă la o corespondență tehnică, astfel de fișiere trebuie arhivate, după asta anexate. Denumirea fișierelor anexate trebuie să fie scris cu caractere latine, fără diacritice – nu toți destinatarii au același posibilități dehnice de descufrare a fișierelor
 5. Anexele nu trebuie să depășească 1-2 MB, sau cel puțin trebuie să vă străduiți să nu aveți anexe cu un volum mai mare (nu toate serverele de poștă permit anexe voluminoase, respectiv mesajele pot fi respinse). Dacă mărimea anexei este prea mare, stocați-o pe o resursă online, și lăsați-o acolo până nu primiți confirmarea că a fost primită. În unele cazuri este util de a păstra Anexele în online pentru toată durata proiectului: partenerul dvs de afaceri ar putea-o pierde, iar dvs va trebui să pierdeți timp ca s-o plasați din nou în online.
 6. Informați interlocutorul despre prezența anexei în email, sau în online. În cazul online-ului imediat după plasarea anexei, copiați link-ul în corpul mesajului de email. Dacă aveți dubii asupra faptului că anexa poate pierdută, sau poate să nu fie observată – cereți de la interlocutor o confirmare despre faptul că a recepționat-o.
 7. Scrieți mesajul textului doar după ce ați anexat materialele necesare. După ce credeți că mesajul este gata, mai verificați-l o dată. De obicei în procesul de verificare se descoperă decalaje de sens, cuvinte în plus sau propoziții neterminate – artefacte al modului natural de gândire “în scris”. Verificați ca în text să fie menționat faptul, dacă mesajul necesită o confirmare de recepție a acestuia de către cel căruia îî scrieți (multe sisteme au acest funcțional integrat, dar nu întotdeauna el este sigur, de exemplu în cazurile când interlocutorul dumneavoastră (recipientul) primește o mulțime de mesaje pe zi, ar putea să nu observe mesajul dvs, și îl va marca ca citit din greșeală). Astfel, dacă nu veți primi răspuns în timp util, veți ști să transmiteți mesajul repetat, sau să luați legătura cu adresatul pe altă cale pentru a vă asigura că mesajul a ajuns la destinație.
 8. Subiectul mesajului trebuie să fie sugestiv, să conțină cuvintele cheie ca să poată fi găsit ușor și peste 3 ani. Cu cât mai clar veți formula subiectul, cu atât mai ușor îl veți găsi utilizând instrumentul de căutare al clientului (aplicației) de poștă. Absența subiectului în mesaj este categoric inadmisibilă. Gândiți-vă ca dacă mesajul nu este important pentru dumneavoastră, el poate fi important pentru cel ce îl recepționează și poate avea nevoie de el în viitor. nu fiți egoiști.
 9. Subiectul mesajului trebuie să dea de înțeles ce conține mesajul: o sarcină tehnică, o urgență, o descriere, un document, și în același timp să nu conțină un singur cuvânt care poate generaliza subiecte similare din altă corespondență. Este foarte binevenită utilizarea unui standard propriu de formulare a subiectului, o nomenclatură.
  Sarcina tehnică pentru “Firma” SRL: Implementarea modulului contabil este un exemplu bun, pe când Sarcina tehnică, sau “Firma” SRL, sau Document, etc sunt exemple proaste. Scrisorile cu mesaje ne sugestive se pierd foarte ușor prin multitudinea de alte mesaje similare.
 10. Setați regimul de urgență a mesajului, acestea, de regulă, se evidențiază printr-o pictogramă specială (semn de exclamare, de exemplu) de restul mesajelor, mai puțin importante. În același timp nu faceți abuz de regimul de urgență. Urgența trebuie să fie obiectivă și doar în cazurile când este absolut necesară.
 11. Adresa destinatarului se completează în ultimul rând. După ce aveți textul mesajului formulat, anexele atașate, doar atunci aveți o imagine clară pe cine trebuie să includeți în corespondență și pe cine nu. Plus la asta, indicarea destinatarului în ultimul rând vă protejează de expedierea accidentală a mesajului, înainte de a fi terminat de structurat mesajul.
 12. Despre destinatari – o regulă banală, dar necesară: dacă mesajul este adresat la mai mulți destinatari, pe aceștia îi includeți în următoarele categorii:
  • To: în acest câmp indicați destinatarul de bază (primar), carăuia nemijlocit îi este adresat mesajul (desigur, pot fi câțiva destinatari primari).
  • Cc: (abreviatura provine de la “carbon copy”, ceea ce în română se traduce ca “copie de indigo”) în câmpul respectivi includeți destinatarii secundari, implicați în corespondență.
  • Bc: (provine de la “blind carbon copy”) în această categorie includeți destinatarii care trebuie sa vadă mesajul și identitatea cărora nu trebuie divulgată celorlalți participanți la corespondență.
 13. Răspundeți la toți recipienții indicați în mesaj, dacă ați primit un mesaj în care sunt indicate mai multe adrese. S-ar putea să nu cunoașteți cine exact va rezolva în final problema sau va da răspunsul decisiv. În orice caz, responsabil de soluționarea problemei va fi acea persoană, a cărei adresă este indicată în câmpul To: (vezi p. 12).
 14. Utilizați un singur flux de mesaje, pentru o singură întrebare. Toate iterațiile, toată corespondența ce implică o temă unică, trebuie executată într-un singur flux (iterații compuse din solicitare și răspuns la unele și aceleași mesaje, ce au un același subiect). Astfel va fi lesne să urmăriși evoluția rezolvării unei singure întrebări. În caz contrar, va fi complicat să reconstruiți cronologia și evoluția soluționării întrebării respective. Mai mult ca atât, mulți clienți de poștă pot aranja cronologic toată corespondența legată de un subiect în parte.
 15. Utilizați poșta personală doar pentru scopuri personale iar poșta de serviciu – doar pentru întrebări de serviciu. Este etic, în primul rând. În al doilea rând vă protejați viața personală de eventualele verificări sau monitorizări corporative interne, în cazul unor incidente. Cât privește poșta personală, în momentul când veți căuta un detaliu legat de serviciu, nu veți mai ști exact unde a fost discutat sau menționat: în corespondența prin poșta personală, sau prin poșta de serviciu.
 16. Utilizați poșta pentru rezolvarea întrebărilor complexe, și, în măsura posibilităților și necesităților, nu o utilizați pentru mesaje care nu au nici o valoare istorică. Mesajele de genul “Restarteaza server-ul” poate fi util doar dacă există posibilitatea ca în viitor veți avea nevoie de a afla timpul exact când server-ul respectiv a fot restartat. Pentru întrebări ordinare, sau ne importante există alte canale de comunicare. Cu alte cuvinte, nu transformați poșta electronică în chat. De aici rezult[ regula următoare.
 17. Nu transformați chat-ul în poștă electronică, mesajele importante trebuie să se transmită printr-un singur canal – poșta electronică.
 18. În absența pentru o perioadă mai îndelungată (regula este valabilă doar pentru pentru corporații mari) nu expediați email către toți angajații? în care îi informați pe toți că veți lipsi și că mesajele trebuie transmise altcuiva. E puțin probabil că cineva va memoriza adresa noului recipient, veți pierde controlul asupra corespondenței, și veți da un exemplu prost celorlalți angajați. Este suficient să setați un robot (majoritatea clienților de poștă electronică au acest funcțional integrat) care va expedia automat mesajele către colegii care vă vor înlocui. Astfel solicitările vor fi rezolvate, iar când vă veți întoarce la serviciu, veți putea ușor vizualiza în cutia dvs poștală, toată corespondența care a avut loc în timpul absentării.
 19. Evitați mesajele lungi. Astfel de mesaje au șansa de a nu fi citite până la capăt, sau în general nu vor fi citite. plus, un mesaj de serviciu, nu este un comentariu literar – străduiți-vă să redați esența într-un volum minim de text.
 20. Străduiți-vă să răspundeți la mesaje în aceeași zi sau în ziua următoarea. Amânarea răspunsului pentru mai târziu, poate transforma răspunsul dvs în unul neactual, la momentul recepționării.

Altfel spus, stilul, conținutul și acuratețea mesajelor pe care le scrieți reflectă nivelul dvs de educație, competență și profesionalism.

Written by kirpi4

December 1st, 2016 at 10:00 pm

Posted in Amperi neuronali,IT stuff

Tagged with ,