blogu' lu' castraveţ

Puh şi petacu: Nedumireala

without comments

Luni 07:00
– Vini, da există viaţă nu pi Pământ? întrebă Pita4ok căutând ceva cu lupa dăruită de Bufniţă printre frunzele de sveclă.
– Nu blea, viaţă există numai la tini în grădină. Numai în sfecla ta blea.
– Da? Da di şi eu n-am văzut? Şini acolo trăieşte?
– Inoplanetienii blea!
– Da di undi ii o vinit? Şi li trebu lor?
– Dap asta-i întrebare banală, preciză Puh. Tu şi nu ai auzît celebra frază “Vă vrem, veniţi cu noi”, care o spus-o extraterestrul, potrivit unui raport al poliţiei britanice, întocmit pe baza declaraţiilor a doi copii, care păreau “agitaţi şi neliniştiţi”?
– Nu, spuse Pita4ok, n-am auzit deloc difel nişodată.
Vini Puh, strâmbă nemulţimit din nas, ridică cutia cu râme şi sprigini hârleţul de copac.
– Vini, vini da râmele de unde o apărut pe pământ?
– Inoplanetenii blea.
– Aaa, ele-s un proiect secret a inoplanetenilor şi ele reprezintă un intelect extraterestru şi au menirea de a parazita organizmele vii de pe pământ pentru colonizarea ulterioară a pădurii noastre?! nu-şi putu ascunde mirarea Pita4ok, fericit de aşa idee strălucită venită anume lui.
– Băi, caută-ţ de sfeclă, bun bini horoşo?
– Vini, da eu merg cu tini, stai numa oleacă, spuse Pita4ok ştergându-se pe rât, şi intră grăbit în casă.
La fel de grăbit ieşi, se apropie de urs şi întrebă:
– Vini da unde-i oliţa cu nere?
– Ni-s pare că pui cam multe întrebări de luni de dimneaţa, mormăi Vini puh şi porni în direcţia lacului.Written by castraveţ

October 26th, 2009 at 7:00 am

Posted in Vinipuh

Tagged with ,

Leave a Reply