blogu' lu' castraveţ

Archive for the ‘Stephen Hawking’ tag

#9 Stephen Hawking – Scurta istorie a timpului

with one comment

 • Laplace a sugerat că ar trebui să existe un set de legi ştiinţifice care ne-ar permite să prezicem orice s-ar întâmpla în univers, numai dacă am cunoaşte starea completă a universului la un moment dat.
 • orizontul evenimentului este traiectoria în spaţiu-timp a luminii care încearcă să iasă din gaura neagră, şi că nimic nu se poate deplasa mai repede decât lumina.
 • PSR 1913+16 (PSR înseamnă “pulsar”, un tip special de stea neutronică, ce emite impulsuri regulate de unde radio). Acest sistem conţine două stele neutronice care se mişcă pe orbită una în jurul celeilalte, şi energia pe care o pierd prin emisia de unde gravitaţionale le face să se deplaseze pe spirală una către cealaltă.
 • Energia totală a universului este exact zero
 • Сâmpul gravitaţional are energie negativă. În cazul unui univers care este aproximativ uniform în spaţiu, se poate arăta că această energie gravitaţională negativă anulează exact energia pozitivă reprezentată de materie. Astfel, energia totală a universului este zero.
 • Universul ar fi trebuit să înceapă într-o stare omogenă, ordonată şi ar fi devenit neomogen şi dezordonat pe măsură ce timpul trecea. Aceasta ar explica existenţa sensului termodinamic al timpului.
 • Principiul antropic, poate fi parafrazat astfel: “Vedem universul aşa cum este deoarece existăm.”
 • Principiul antropic slab afirmă că într-un univers care este mare sau infinit în spaţiu şi/sau timp, condiţiile necesare pentru dezvoltarea vieţii inteligente s-ar întâlni numai în anumite regiuni limitate în spaţiu şi timp. Fiinţele inteligente din aceste regiuni nu ar trebui deci să fie surprinse dacă ar observa că poziţia lor în univers satisface condiţiile necesare pentru existenţa lor. Este cam ca o persoană bogată care trăieşte într-o vecinătate prosperă fără să vadă sărăcia.
 • Principiul antropic tare: există multe universuri diferite sau multe regiuni diferite ale unui singur univers, fiecare cu propria configuraţie iniţială şi, poate, cu propriul set de legi ale ştiinţei. În majoritatea acestor universuri, condiţiile nu ar fi corespunzătoare pentru dezvoltarea organismelor complicate; numai în puţine universuri care sunt ca al nostru s-ar dezvolta fiinţe inteligente şi ar pune întrebarea: “De ce este universul aşa cum îl vedem?” Atunci răspunsul este simplu: Dacă ar fi fost altfel, noi nu am fi fost aici!
 • Legile ştiinţei nu fac distincţie între direcţiile înainte şi înapoi ale timpului. Totuşi, există cel puţin trei sensuri ale timpului care diferenţiază trecutul de viitor. Ele sunt sensul termodinamic, direcţia timpului în care dezordinea creşte; sensul psihologic, direcţia timpului în care ne amintim trecutul şi nu viitorul; şi sensul cosmologic, direcţia timpului în care universul se extinde, nu se contractă.
 • În timp ce aţi citit cartea, aţi transformat cel puţin o mie de calorii de energie ordonată, sub formă de hrană, în energie dezordonată, sub formă de căldură pe care aţi cedat-o aerului din jur prin conversaţie şi transpiraţie. Aceasta va mări dezordinea universului cu circa douăzeci de milioane de milioane de milioane de ori mai mult decât creşterea ordinii din creierul dumneavoastră şi aceasta dacă vă amintiţi totul din această carte. În capitolul următor voi încerca să măresc şi mai mult ordinea acestei zone explicând modul în care se încearcă combinarea teoriilor parţiale pe care le-am descris, astfel încât să formeze o teorie unificată care ar acoperi totul în univers.
 • Condiţia “fără limită”: Ideea că universul este finit dar nu are limită (în timpul imaginar).

Terminologie

 • Big Bang: Singularitatea de la începutul universului. Big Crunch: Singularitatea de la sfârşitul universului.
 • Cuantă: Unitate indivizibilă în care undele pot fi emise sau absorbite.
 • Deplasarea spre roşu: Modificarea spre roşu datorită efectului Doppler, a luminii provenite de la o stea care se depărtează de noi.
 • Gaură neagră primordială: O gaură neagră creată în universul foarte timpuriu.
 • Limita Chandrasekhar: Masa maximă posibi1ă a unei ste1e reci stabile, peste care aceasta trebuie să sufere un colaps formând o gaură neagră.
 • Orizontul evenimentului: Limita unei găuri negre.
 • Principiul cuantic al lui Planck: Ideea că lumina (sau orice alte unde clasice) poate fi emisă sau absorbită numai în cuante discrete; a căror energie este proporţională cu frecvenţa lor.
 • Principiul de incertitudine: Nu se poate cunoaşte niciodată exact atât poziţia cât şi viteza unei particule; cu cât se cunoaşte una dintre ele mai precis, cu atât mai puţin precis se poate cunoaşte cealaltă.
 • Singularitate: Un punct în spaţiu-timp la care curbura spaţiu-timpului devine infinită.
 • Singularitate nudă: O singularitate a spaţiu-timpului care nu este înconjurată de o gaură neagră.
 • Stea neutronică: O stea rece, susţinută de respingerea între neutroni datorată principiului de excluziune.

Written by kirpi4

August 29th, 2017 at 10:20 pm

Posted in Cărți

Tagged with ,