blogu' lu' castraveţ

Archive for the ‘Trei purcei’ tag

Istoria celor trei purcei

with 3 comments

Avertizare: primul aliniat poate fi uşor trecut cu vederea – titlul se referă la el foarte şi foarte oblic, sau cu alte cuvinte, chizăş.
Primul aliniat:
În contextul activităţilor de serviciu, am recepţionat recent o cantitate finită de obiecte, să le zicem CD-uri. Fiecare CD era numerotat conform unei evidente ordini matematice: CD nr.1, CD nr.2,…, CD nr.30. Aceste CD-uri, împreună cu descrierea case-urilor, reprezentau un set de teste care trebuiau efectuate pentru o certificare în cadrul sistemului internaţional de plăţi MasterCard. când am ajuns la testul nr.8, după cum spunea documentaţia, am început să caut CD-ul nr.8. Ia-l de unde nu-i. Au fost întrebaţi toţi colegii care trec des prin birou, au fost răsturnate cu fundul în sus toate sertarele mele, am răscolit cele două cutii cu maculatură A4 spre nimicire, au fost întrebaţi încă o dată colegii, am verificate safeul, de trei ori, geanta cât era la serviciu, geanta, deja acasă, masa de lucru, acasă, încă o dată colegii ed serviciu, dereticătoarea (de ce oare nu-i aşa cuvânt în DEX), electricul, telefonistul, un grec care a trecut prin biroul vecin unde eu am intrat odată cu două CD-uri, Dumnezău în gândul meu, zeul CD-urilor… şi cam ăştia… parcă. Aici mie mi-a venit strălucita idee să întreb băietanii de la MasterCard: “măi băieţ’, ia spuneţ’ voi nia, câte opticeskie nositeli electronnoi informaţii aţ’ trimăs voi nouă? Nu de alta, da in testul numărul 8 se spune că trebuie să citim CD-ul nr.8, pe care noi oleacă nu-l găsâm”. Întrebare la care o fată de la MasterCard răspunde: “You should not perform the 8th test cause it was removed from the test procedure. In next version, it will be removed from Test Reference Manual too. Just mark the case with Not Applicable.”
Iaca aşa un “Not Applicable” o ridicat jumătate de clădire în picioare. Drept că partea bună a investigaţiei s-a soldat cu o curăţenie lună în sertarele mele, în safeu, în cutiile cu maculatură, în geantă, pe masa de lucru de la lucru şi de acasă, în suflet, în timp ce mai spovedeam celui de sus nişte păcate mai dosite cerând iertare că nu cred într-ânsul şi încă o dată în cele 29 de CD-uri.

Al doilea aliniat reprezintă tot o istorie din viaţă, auzita recent nu mai ştiu la care:
În SUA, într-un colegiu, nişte elevi au adus la şcoală trei purcei, i-au numerotat cu cifrele “1”, “2” şi “4” respectiv, după care le-au dat drumul prin şcoală. După ce-au făcut mare tărăboi, cei trei purcei au fost prinşi şi duşi la menajerie. Poliţia, însă, încă vreo două luni a căutat purcelul cu numărul “3”.

Written by castraveţ

October 31st, 2011 at 1:04 am