blogu' lu' castraveţ

Ucazul lui Vasile Lupu

without comments

Călătorind prin ţară, prin deplasări cu şoferi trecuţi prin istoriile vieţii, afli multe. De exemplu poţi afla că pe timpul domnitorului Vasile Lupu în Moldova şi Ţara Românească, oștenii săi care cutreierau principatele cu diverse misiuni de cucerire, influențau considerabil răspândirea maladiilor venerice. Pentru ameliorarea situației, marele domnitor a emis următorul ucaz:

Ăl cine, ăl care, apropiindu-se-vă-sea cu strămăleagul său învîrtoşat de partea fătătoare a muiarei, ăl pe dinainte, ăl pe dinapoi, va fi pedepsit cu zăpşarea afară din ţară şi tăiarea spurcatului de strămăleag.

Sursa: Anatol Spânu, şoferul setevişilor.

Updated on 24.08.2009
Ceva asemănător din alte surse:

Textul de lege ce sancţiona violul, în perioada domnitorului Nicolae Mavrocordat:

Celui ce va fi prins cu ştromeleagul învârtoşat primprejurul părţilor fătătoare ale muierii i se va tăia scârbavnicul mădular, întru veşnica lui nefolosinţă.

Textul de lege ce sancţiona violul, în perioada domnitorului Ştefan cel Mare:

Velcare sau velcine va îndrăzni a se năpusti asupra tinerelor fete cu ştrumeleagul învârtoşat, predepsit va fi de lege prin tăierea scârbavnicului mădular şi aruncarea lui la reţe

Textul de lege ce sancţioneaza violul valabil in prezent :

Art.197. – (1) Actul sexual, de orice natură, cu o persoană de sex diferit sau de acelaşi sex, prin constrângerea acesteia sau profitând de imposibilitatea ei de a se apăra ori de a-şi exprima voinţa, se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 10 ani şi interzicerea unor drepturi.

(2) Pedeapsa este închisoarea de la 5 la 18 ani şi interzicerea unor drepturi, dacă :

a) fapta a fost săvârşită de două sau mai multe persoane împreună;

b) victima se afla în îngrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau în tratamentul făptuitorului;

b1) victima este membru al familiei;

c) s-a cauzat victimei o vătămare gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii.

(3) Pedeapsa este închisoarea de la 10 la 25 de ani şi interzicerea unor drepturi dacă victima nu a împlinit vârsta de 15 ani, iar dacă fapta a avut ca urmare moartea sau sinuciderea victimei, pedeapsa este închisoarea de la 15 la 25 de ani şi interzicerea unor drepturi.

(4) Acţiunea penală pentru fapta prevăzută în alin. (1) se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.

… ce simplu era inainteWritten by castraveţ

August 21st, 2009 at 3:20 pm

Leave a Reply