blogu' lu' castraveţ

Poveştire nebazată pe fapte reale

with 12 comments

Hodoronc! Tronc!
Baistrucul, holbă ochii şi văzu beleaua care-o făcut-o. Ouat, se iţi prin uşa iatacului, văzu că nu-i ţipenie de om şi o ţuşni în tindă. Deschise uşa, făcu un ocol cu balcâjii lui mărunţei pimprejiur şi o tuli în harman.
– Unde te-ai pornit, matahală, l-o bajicurit mă-sa făcându-i sămn cu şitoriu din capătul prispei.

Până mă-sa o găsît al doilea caloş, el era deamu undeva în şioclej, altmintrelea nu era chip. El ştie tare gini şi beşteleală îl aşteaptă din cauza oalei stricate cu gurariul. În loc de chiroaşte ave să hălească chelfăneală cât ave să încapă întrînsu. Îndărăt cale nu era, şi niş vreme de tărăgănat. Şevai trebuie de făcut. Chiar dacă hojma nimere în năcaz, el găsea ac de cojoc pentru orşicare păţanie. De data asta pân s-or mai aşiua apele, el tocmi că n-ar strica s meargă să dee lâna jios. Sări gardul ţântirimului şi era drept la frizorie. Cum era aşe cu paltalonii dălăbăzaţ, intră înuntru.

– Eu vreu chilug, se răsti el frizorului.
– Vra sî zică vrei oleacă de ofiştanie în cap. Bre ţîcă, da tu parale ai?
Ştie el tare ghini că n-ave un sfanţ, niş o leţcaie la suflet.
– Bade, matale tunde-mă da mâca ţ-a aduşi disară, când s-a duşi după agheazmă, se oţărî flăcăul.
Maistrul, zăboji oleacă, şi scoase brişiul beteag din capătul hlanţugului aninat de pod. Îl potriji de-a curmezişul şi înşepu să-l dezbaiere de floace.
Nu pre-i ticni flăcăului nostru tunsoarea, tuncheala brişiului îl cam zgărăie pe grieri. După şi rase ultima floacă, maistrul îl strochi dădăori cu dicalon şi-i trase o sfârlă în gămălie.
– Uşcheşti-o! rânji frizorul după şi muntui. Baistrucul îl îmbrânşi spre zîd, scrâşni cu de-a sîla printre dinţ un bodaproste aghe auzît şi o tuli divale înspre hudiţă.

“M-o tuns cam anapoda, o făcut batjiocură din capul neu”, se gândi cu osândă bastrucul şi-şi scărchină cucuiul. În capătul hudiţei, în ghiol, se grămădise cojemete harmalaie care-şi încălzau bârdâhanele la soare şi prăjeu cum vine şireada. Se aşeză şi el în chirostrii răzămându-se de-o şiotcă, şi apucă un pai de stuh între dinţ.
– Ia uitaţivă la şiocălău aista are un ciupcic mai dihai ca coada la cal, o înşeput a se hlizi o lele.
– Auz ţacă, ian nu îndruga tu acole verz şi uscate, că amuş îţ vin de hac. Îţ tund una de-ţ umplu posoaca.
Ţaţa înghiţî molcum. Tăţ ş-o întreptat ochii înspe şireada de vaşi care era deamu aproape.

– Da voi şi socoteală aveţ aişi, pusnişilor, se răsti un văcar la dânşii şi scoase din straistă o toşitoare şi un pumn de cârmoj. – Na, gustaţ nişte posmaji, afurisiţilor.
Copchilaraia n-o tărăgănat mult şi s-o apucat de rugumat, da văcarul şel bun se izărî cu tăt cu vaci prin gura hudiţei.

Baistrucul, mai tărăgănă oleacă, şi o uşchi spre casă. Fără ca să-l afle şinivai, se apucă să facă ofiştanie în poieţâcă, în coştireaţă şi chiar în cuşca câinelui. După şi dădu nişte ogrinji la animale, şi aburcă doi saşi de ciocălăie în pod, îşi făcu lejancă în sâiac şi trase la aghioase. Osteneala trecu peste două ceasuri bune de vreme. L-o trezit răcnetul lu mamsa. Îl chema la mâncare. Pisinică după şi-o vazut ninunea din jiurul casei, i-o trecut oţărala de la pătărania de adineaori.
– Aracan de mine, de copchil spurcat şi eşti, şi-ai făcut din capu tău? Treşi mai repede şi-i îmbuca şevai, că n-ai băgat fărmătură în gura di dimineaţă. Mă-sa îi aşternuse un ţol pe laiţă, şi-i puse dinainte o strachină cu măligă şi una cu murături, adusă proaspăt din zămnic. – Dacă erai acătării dimineaţă mâncai chiroaşte, da aşe îmbucă şî tu şi este, adăugă mumă-sa, şi-i netezi scăfărlia luşitoare.
Flăcăul simţind cum i se ie o cheatră de pe inimă, se apucă de înfulecat.

P.S. Poveştirea nu este bazată pe fapte reale, sensul nu trebe căutat mult printre rânduri, posibil că el nici nu-i, maşina vremeni încă n-o fost inventată. Poveştirea de sus reprezintă o sinteză matematico-literară a datelor de intrare, prezentate într-o lucrare mai veche.Written by castraveţ

December 10th, 2009 at 3:26 pm

12 Responses to 'Poveştire nebazată pe fapte reale'

Subscribe to comments with RSS or TrackBack to 'Poveştire nebazată pe fapte reale'.

 1. Nio plăşet!

  Denis Graur

  10 Dec 09 at 16:25

 2. 🙂 propun de az ynainte numa ashe s graim:)) Alaiba vad c-o ynsheput antrenamentu:)))

  kirpi4

  10 Dec 09 at 17:22

 3. parci-s amintirili din kopkilarii

  ndoni

  10 Dec 09 at 17:26

 4. P.S. i bun

  ndoni

  10 Dec 09 at 17:27

 5. altmintrelea n-are chip să şie:)

  kirpi4

  10 Dec 09 at 17:28

 6. m-au uitat ca-i lung textul si nu vrutam sa citesc, da comentariul lui zopyrla m-au facut sa ma ragindesc, da numa nu inteleg… la inceput flacau vorghe de niste chiroaste da pina la urma o infulecat mamaliga.

  Artur

  11 Dec 09 at 01:37

 7. gliucul o fost corectat:) mânţănim şî badaproste pentru reclamaţie, om bun:)

  kirpi4

  11 Dec 09 at 10:15

 8. Ap eu ciota n-am intzales… prima data ai zis ca s-o dus la shireada, apoi veni turma de oi… da vashili unde-s? lol

  Dana G

  11 Dec 09 at 07:12

 9. gliucul o fost corectat:) mânţănim şî badaproste pentru reclamaţie, fumeie bună:)

  kirpi4

  11 Dec 09 at 10:15

 10. Off si iara off, ni-o scartsyit toate orechile si toti neutoronii pana am terminat shitirea asta a ta 🙂 Tsineam cu tot dinadinsul sa o citesc sa vad ce ai mai facut in copkilarie 🙂 , altfel nu ma mai chinuiam sa termin shititul

  lizun

  11 Dec 09 at 08:29

 11. asta deam nu-i din copchilărie, fârtate. Astea-a braşoave…

  kirpi4

  11 Dec 09 at 09:38

 12. […] P.S. Un tutorial de utilizare – aici. […]

Leave a Reply